Dečji ortoped i traumatolog u Poliklinici Živanović obavlja kliničke preglede dece, posebno koštano – zglobnog sistema uz pomoć ultrazvučne vizualizacije lokomotornog sistema.


Takođe dijagnostikuje mnoga patološka stanja kod dece iz oblasti hirurgije i vrši dijagnostiku i terapijski zbrinjava povrede kod dece.


U poliklinici se obavlja dijagnostika i lečenje urođenih anomalija i stečenih oboljenja kod dece.
Uspešno se dijagnostikuju i leče razvojni poremećaji kuka, kao i svi poremećaji stopala deteta u razvoju.