ONKOLOŠKA HIRURGIJA - TUMORI DOJKE - Preventiva - insistiramo na stalnoj edukaciji pacijenata, preventivnim pregledima i samopregledima i periodičnim mamografijama.

 - Klinički (hirurški) pregled - u našoj ustanovi se uvek radi u kombinaciji sa ultrazvučnom eksploracijom.

 - Nepalpabilni tumori - prilikom operacije tumora koji se ne identifikuju palpatorno (pipanjem) koristimo identifikaciju ultrazvučnom vizuelizacijom tokom same operacije.

 - Punkcione biopsije - finom ili širokom iglom (fine and core needle), sa ili bez kontrole ultrazvukom. U eri skrininga i sve masovnijeg otkrivanja tumora u prekliničkoj fazi ovo su procedure koje zahtevaju izuzetno poznavanje onkologije.

- Operacije (benigni i maligni tumori) - obavljamo uz obavezno učešće  onkološkog  hirurga, bez obzira o kojoj proceduri je reč.

Mastektomija - u slučajevima kada je neophodno ukloniti celu dojku da bi se odstranio tumor.

Operacije uznapredovalih tumora - neretko se dešava da pacijentkinje iz psiholoških razloga odlažu javljanje lekaru, sve dok tumor ne postane isuviše veliki, sa zahvatanjem struktura i organa van dojke.
Strah da se jave lekaru pojačava i prekoran i zgražavajući odnos medicinskog osoblja prema ovakvim pacijentkinjama, a da se radi o psihološkoj barijeri a ne neznanju svedoči činjenica  da su pacijentkinje sa uznapredovalim tumorima često visoki intelektualci, pa čak i lekari.
Ovakvim pacijentkinjama pristupamo sa posebnom pažnjom i razumevanjem, a planiraju se i sa uspehom izvode opsežni hirurški zahvati, koji podrazumevaju multidisciplinarni hirurški tim: specijaliste onkološke, rekonstruktivne, vaskularne, grudne hirurgije, ortopedije.

 

VASKULARNA HIRURGIJA