U POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ se obavljaju klinički pregledi novorođenčadi, odojčadi, male, predškolske, školske dece i omladine.

Obuhvaćena je sva patologija pedijatrijskog uzrasta,sa posebnim osvrtom na bolesti gornjih i donjih disajsnih puteva i alergijske poremećaje.

Kod svakog pacijenta se obavlja i otoskopski pregled uha.

Inhalatorna terapija kod pacijenata sa astmom, bronhoopstrukcijama i bronhiolitisom se takođe obavlja u ordinaciji.

Konusultativni pregledi stručnjaka iz svih oblasti pedijatrije se mogu obaviti u okviru rada POLIKLINIKE ŽIVANOVIĆ.

U svako doba roditeljima će biti pružen adekvatan i razumljiv savet u vezi zdravlja, ishrane, vakcinacije, itd.

Naročit osvrt je iz oblasti preventivne pedijatrije koja se  bavi zdravom decom i podrazumeva: praćenje rasta i razvoja deteta, savet o vakcinaciji  prema nacionalnom i međunarodnim kalendarima vakcinacije, ultrazvučno snimanje kukova u prvoj godini zivota, pregled dece pred polazak u kolektiv, sistematske preglede pred polazak dece u školu, kao i tokom školovanja.

Kod nas možete u okviru pedijatrijske službe sprovesti sve redovne preglede za decu koji podrazumevaju praćenje rasta i razvoja zdravog deteta.

Naša poliklinika obezbeđuje pregled pedijatara iz svih oblasti medicine. Obezbedićemo pregled  neonatologa (lekara za novorođenčad), kao i visokostručnih pedijatara - subspecijalista iz različitih grana medicine (neurologija, d. hirurgija, d. hematologija, d. urologija,  d.pulmologija i  alergologija, d. kardiologija, d. endokrinologija, fizijatrija, ortopedija i druge). Posedujemo savremenu opremu za potrebnu dijagnostiku (ultrazvuk kukova, abdomena, CNS-a, pulsna oksimetrija. 

POLIKLINIKA ŽIVANOVIĆ  pruža visok nivo pedijatrijske  usluge, tako da se  nadamo   da ćemo kroz poverenje roditelja i po njihovoj preporuci vrlo brzo  proširiti krug naših malih pacijenata.