Ivana Dokic

Ivana Đokić, specijalista interne medicine

Posao: Interna klinika, Centar za endokrinologiju, KC ’’Kragujevac’’, Zmaj Jovina 30,  34000 Kragujevac


Stečeno profesionalno obrazovanje
•    Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, 1993-1999. godina, stečeno zvanje: doktor medicine
•    Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet, 2000-2005. godina, stečeno zvanje: specijalista interne medicine
•    Univerzitet u Kragujevcu, Odobrenje za upis uže specijalizacije iz endokrinologije decembra 2011. godine.
•    Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, završena uža specijalizacija iz endokrinologije juna 2019, stečeno zvanje - endokrinolog.

Nastavno-naučna delatnost
•    Univerzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet: naučni saradnik iz oblasti interne medicine u periodu 2000-2001. godine
•    KC ’’Kragujevac’’, Interna klinika: naučni saradnik iz oblasti interne medicine u periodu 2001-2005. godine
•    Učešće u kliničkim studijama
•    Učešće na brojnim domaćim i stranim kongresima.
•    Aktivno učešće u okviru programa KME