Dr Žaklina Necin Jovanović rođena je 01.09.1968.godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet u Kragujevcu upisala je 1987. godine i na istom diplomirala 10.11.1993. godine sa prosečnom ocenom 8,84.

Dr Žaklina Necin Jovanović je upisala specijalističke studije iz oblasti Interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu školske 1995/96. i to kao volonter da bi u junu 1997. godine zasnovala stalni radni odnos na Internoj klinici KBC Kragujevac kao lekar na specijalizaciji iz Interne medicine sa opredeljenjem za hematologiju.

Dana 05.04.2000. godine Dr Žaklina Necin Jovanović položila je specijalistički ispit iz oblasti Interna medicina i od tada radi kao specijalista interne medicine u Odeljenju hematologije Interne klinike KC Kragujevac.

Na Medicinskom fakultetu u Beogradu, dana 05.11.2012.godine, Dr Žaklina Necin Jovanović odbranila je rad iz uže specijalizacije Hematologija pod nazivom „Upoređivanje prognostičkih skoring sistema u bolesnika sa primarnim mijelodisplastičnim sindromom”.

Od novembra 2012. godine obavlja funkciju načelnika odeljenja za nemaligne bolesti Klinike za hematologiju KC Kragujevac.