28 

Rođena je 1955. god u Beogradu. Nakon gimnazije upisala je studije medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, koje je završila sa prosečnom ocenom 8.75.

Po završetku osnovnih studija radila je pet godina kao lekar opšte medicine u Domu zdravlja tadašnjeg Med. Centra “dr Mihajlo Ilić” Kragujevac, a zatim je 1984. god započela specijalizaciju iz interne medicine u Beogradu. Specijalizaciju je završila 1988. god i od tada  radi u Internoj klinici KC Kragujevac na Odeljenju za reumatologiju. Trenutno je na poziciji direktora Centra za reumatologiju, alergologiju i kliničku imunologiju KC Kragujevac.

Član je  Srpskog lekarskog društva(SLD) i Udruženja reumatologa Srbije (URES).