20.jpg

Marina Veljković rođena u Kragujevcu 17 .03. 1968. godine gde je završila osnovnu i srednju školu, kao i medicinski fakultet.

Posle završenog fakulteta radila kao lekar u hitnoj službi u Topoli i Kragujevcu. Specijalista neurologije od 2005. godine.

Školu neurosonologije u Beogradu završila 2009. godine.

Član je udruženja neurologa Srbije za lečenje glavobolja i vaskularnih poremećaja.

Radi u KC Kragujevac, na Klinici za neurologiju kao neurolog, gde obavlja specijalističke preglede, kao i ultrazvučne preglede krvnih sudova vrata i glave.

Udata i majka troje dece.