06.jpg

Rođen 06.03.1963 u Skoplju. Osnovnu školu završio u Uroševcu a srednju školu u Vrnjačkoj Banji. Medicinski fakultet završio u Kragujevcu. 1992. godine obavio opšti lekarski staž  i položio stručni ispit. Specijalističke studije upisao na medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine. U toku specijalističkog staža, proveo tri meseca u ZC Gnjilane. Specijalistički ispit položio 1999. godine sa odličnom ocenom.

           Magistarske studije upisao 1993 godine iz oblasti urgentne hirurgije a pod nazivom “Povrede velikih arterijskih krvnih sudova i načini njihovog zbrinjavanja” a za mentora je određen Prof. Dr Radomir Pavlović. Magistarsku tezu odbranio 2002 godine. Od školske 2000/2001 kao asistent saradnik vodi vežbe studentima medicine iz predmeta Hirurgija. Od 04.07.2003 član evropskog udruženja onkoloških hirurga ESSO. 

          Na institutu za Onkologiju i Radiologiju Srbije u Beogradu proveo šest meseci  od 01.10.2003 do 01.04.2004 na stručnom usavršavanju iz oblasti onkološke hirurgije. Od oktobra 2004 godine zaposlen na medicinskom fakultetu u Kragujevcu kao asistent. Od samog početka angažovan kao sekretar katedre. Od 2005  član udruženja onkoloških hirurga Srbije.

         U septembru 2005 godine proveo trideset dana na stručnom usavršavanju u Francuskoj u Marseju iz oblasti onkologije a pod pokroviteljstvom francuske vlade. Posle tog usavršavanja uveo u rutinsku upotrebu i izradio protokol za “sentinel” biopsiju limfnih žlezda kod karcinoma dojke. Od oktobra iste godine na subspecijalizaciji iz onkologije na medicinskom fakultetu u Beogradu.

U 200.6 godine uključen u junior projekat: Imunohistohemija i citokini u perifernoj krvi kod karcinoma dojke i kolorektuma: mogući dijagnostički i prognostički faktor. Autor poglavlja ,,Gojaznost i malignitet`` u  monografiji Komorbiditeti gojaznosti koju je odobrilo Nastavno Naučno Veće Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Prištini. Govori i čita engleski a služi se ruskim jezikom. Objavio trideset i osam radova u kojima je učestvovao kao autor ili kao koautor. Doktorsku disertaciju pod nazivom: Analiza prediktivne vrednosti laboratorijskih analiza u dijagnostici multifokalnog karcinoma dojke odbranio 2012 god. Mentor ove disertacije je bio Prof. Dr. Lj. Aćimović. Oktobra 2013,  izabran u zvanje docenta. Krajem 2017. godine izabran u zvanje profesora. Oženjen i otac troje dece.