Đoković Milivoja Nenad rođen u Kragujevcu , u građanskoj porodici , gde  živi  sa suprugom i ćerkom.
Na Medicnskom fakultetu u Beogradu- Odeljenje u Kragujevcu diplomirao  1989 godine.

Lekarsku karijeru započeo u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika „Zastava“ u Kragujevcu.

Tokom ratova devedesetih, proveo duže vreme na Vukovarskom vojištu. Samoinicijatvno započeo 1994 godine hiruršku edukaciju na odseku MFH, hirurške klinike „KBC Kragujevc“ u Kragujevcu.
Na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu 1999 godine odbranio magistarku tezu iz oblasti neuronauka,  a specijalizaciju  iz ortopedije završio 2002 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, sa odličnom ocenom.

Godinu dana  proveo je  u Tripoliju -  tada Socijalistička Libijska Arapska Naordna Džamahirija kao lekar – ortoped  konsultant u RC Yanzur. 2006 godine  dodatno se usavršavao iz oblasti intramedularne fiksacije preloma u Novom Sadu, 2007 godine na Second „East Meets West“ Simpozijumu u Dubrovniku, 2009 godine kod Prof Taglanda u Strazburu i  AO TRAUMA Europe u Dalasu – Švajcarska, a  na Balatonu- Mađarska, iz oblasti operativnog zbrinjavanja povreda lokomotornog sistema   primenom najsavremenijih osteosintetskih materijala ( LCP) 2010 godine. U Egziteru-UK dodatno se edukovao iz oblasti endoproteze kuka 2011 godine, sa posebnim osvrtom na primenu koštanog cementa i tehnika cementiranja.

Publikovao  više naučnoistraživačkih radova iz oblasti traume lokomotornog sistema i učestvovao u tri naučnoistraživačka projekta koje je sprovodila EU.

Član je izdavačkog odbora „Medicinskog časopisa“ SLD OP Kragujevac u Kragujevcu.

Jedan je od koautora hronike „ 150 GODINA KRAGUJEVAČKE BOLNICE“ .

Dugogodišnji  profesor hirurgije  Medicinske škole „Sestre Ninković“ u Kragujevcu.