22.jpg

Završila Medicinski fakultet u Beogradu. Specijalizaciju iz pedijatrije  završila 2005.  

Radila je u više medicinskih ustanova:  ZHMP Kragujevac 1997-2006, Školski dispanzer do decembra 2008, Dečji dispanzer do jula 2012. Od  jula 2012.  je radnik KC Kragujevac - Pedijatrijska klinika  - na mestu šefa alergologije.  Uže polje interesovanja  pulmologija i alergologija. Trenutno je na subspecijalizaciji iz alergologije i kliničke imunologije u Beogradu. Na završnoj je godini doktorskih studija (sa položenim usmenim ispitom iz pulmologije). Učesnik je više projekata, kao i  autor i kooautor brojnih radova iz oblasti alergologije i pulmologije.

Ministarstvo prosvete joj je dodelilo stručno zvaje primarijus 2018. godine.