Dr Ana Ranković, rođena 31.05.1981.godine u Kragujevcu, završila osnovnu školu u Kragujevcu sa
odličnim uspehom potom Drugu kragujevačku gimnaziju takođe sa odličnim uspehom. Upisala
Medicinski fakultet u Kragujevcu 2000 godine, diplomirala je 2006.godine sa prosečnom ocenom 9.20.
Specijalistički ispit iz radiologije položila je 2014.godine. Upisala doktorske studije i prijavila doktorsku
disertaciju.

Zaposlena u KC Kragujevac, Služba za radiološku dijagnostiku od 2008.godine. Član je komisije za akreditaciju, komisije za kvalitet, učestvovala u izradi procedura i protokola u Službi za radiološku dijagnostiku. Autor i koautor brojnih radova publikovanih u međunarodnim i nacionalnim časopisima. Predavač na brojnim domaćim simpozijumima i kursevima. Predsednik Srpskog udruženja za ultrazvuk u medicini.

Profesionalna članstva:

 • Član udruženja radiologa Evrope (ESR)
 • Član udruženja Muskuloskeletnih radiologa Evrope (ESSR)
 • Član udruženja radiologa Srbije
 • Član udruženja za rame i lakat
 • Član srpskog lekarskog društva, sekcija za radiološku dijagnostiku
 • Član udruženja za medicinu sporta Srbije (UMSS)

 

Specijalnosti:

 • Radiografije
 • Ultrazvuk vrata (ORL i maksilofacijalne regije)
 • Ultrazvuk pljuvačnih žlezda
 • Ultrazvuk štitaste žlezde
 • Ultrazvuk abdomena
 • Ultrazvuk mekih tkiva svih regija
 • Ultrazvuk muskulo-skeletnog sistema (rame, lakat, šaka, kuk, koleno, skočni zglob, stopalo,
 • mišići, tetive)
 • Ultrazvuk nerava
 • CT/MSCT temporalne kosti, glave, endokranijuma, vrata, grudnog koša, abdomena, karlice,
 • koštano-zglobnog sistema
 • MR koštano-zglobnog sistema i vrata

 

Edukacije:

 • Ultrazvuk nerava, Amsterdam, u organizaciji ESSR
 • Ultrazvuk muskuloskeletnog sistema, Dubrovnik, u organizaciji ESSR
 • Kurs ultrazvuka ramena, napredni nivo, Beograd
 • EMRI ERASMUS kurs muskuloskeletnog sistema (MR zglobova), Beč
 • Edukacija iz oblasti Mr muskuloskeletnog sistema i vrata, Klinički Centar Srbije
 • Napredne radiološke tehnike hitnih stanja, Beograd
 • CT škola u Novom Sadu
 • CT škola u organizaciji Udruženja za medicinski imidžing u Beogradu
 • Škola muskuloskeletne radiologije u Beogradu
 • Brojni sertifikati iz oblasti digestivne radiologije, hepato-blijarnog sistema, reumatoloških bolesti, sportske medicine, muskulo-skeletonog sistema
 • Sertifikat Radiološko-patološka korelacija u dijagnostici koštanih tumora