SPEC. GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Dr Aleksandar Maračić je rođen 18.03.1971. godine u Kragujevcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Kragujevcu sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet u Kragujevcu upisao je školske 1990/91. godine. Diplomirao je 23.06.1997. godine, sa prosečnom ocenom 8.17. Stručni ispit za doktora medicine položio je u Beogradu 29.10.1998. godine.

U toku školske 1997/98. godine radio je u srednjoj medicinskoj školi “Sestre Ninković” u Kragujevcu, kao profesor anatomije i farmakologije. 01.07.1999. godine zaposlio se u ZZZZR, kao lekar opšte prakse.  

Specijalizaciju iz Ginekologije i akušerstva u GAK-KBC Kragujevac započeo je 2002. godine i specijalistički ispit položio 06.02.2007. godine sa odličnim uspehom. Od tada je stalno zaposlen u ZZZZR kao lekar specijalista iz oblasti Ginekologije i akušerstva.

Kao honorarni saradnik ACID/VOCA, na projektima vezanim za oblast medicine, radio je 2004. i 2005. godine.

Nacionalnu školu za patologiju cerviksa vagine, vulve i kolposkopije završio je 2007. godine u Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije  Tokom 2010. godine pohađao je školu ginekološke citodijagnostike u GAK Narodni front u Beogradu i 24.12.2010. godine položio ispit kojim je osposobljen za skrining i dijagnostiku citoloških preparata po metodi Papanikolau i primenu Bethesda metode.