aleksandar zunic.jpg

Dr.Aleksandar Žunić je rođen 22.08.1977 godine U Kragujevcu.
Osnovnu školu i srednju medicinsku školu završio je u Kragujevcu.
Medicinski fakultet u Kragujevcu završio je 2006 godine.
Stručni ispit za doktora medicine položio je 29.05.2007 godine.
Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva upisao je 2011 godine,a specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 29.07.2016 godine.


-2007 godine radio je kao volonter u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć-Kragujevac
-2007-2010 radio je kao nadzornik osiguranja RF 30 –filijala Kragujevac.
-Od 01.03 - 01.04.2017 boravi na usavršavanju na Univerzitetskoj klinici u Goettingenu - klinika za ginekologiju i akušerstvo (Nemačka).
-Od 2010 godine ,stalno zaposlen na Klinici za ginekologiju i akušerstvo-Klinički centar Kragujevac.

Oženjen, otac dvoje dece.