Petar Arsenijevic

Profesor doktor Petar Arsenijević je rođen u Kragujevcu 20.04.1985. godine.
Upisao je Medicinski fakultet u Kragujevcu 2003. godine, gde je i diplomirao septembra 2010.
sa prosečnom ocenom 9,29 (devet dvadeset devet). Tokom studija tri godine je proveo na
Medicinskom fakultetu u Beogradu, a godinu dana na Medicinskom fakultetu u Udinama, Italija.

Bio je nosilac Stipendije za mlade talente 2008. godine Ministarstva za omladinu i sport
Republike Srbije.

Akademske doktorske studije, iz oblasti Humana reprodukcija i razvoj, upisao je 2010.godine na
Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu. Doktorksu disertaciju pod naslovom „ Merenje i
analiza otpora unutrašnjeg materičnog ušća kontinuiranoj balon dilataciji“ odbranio je
2014.godine pod mentorstvom profesora Aleksandra Živanovića.

Svoj radni staž je započeo u oktobru 2011. godine kao saradnik u nastavi na predmetu
Ginekologija i akušerstvo, Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. U oktobru 2013. godine
izabran je u zvanje istraživača saradnika, u zvanje docenta za užu naučnu oblast Ginekologija i
akušerstvo izabran je u aprilu 2018. godine, a u zvanje vanrednog profesora u oktobru 2022.
godine. Specijalizacijalista Ginekologije i akušerstva je od jula 2017. godine.

Nosilac je stipendije COIMBRA group for young researchers 2019.godine, kada je proveo period
na stručnom usavršavanju na Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu, Nemačka.

Poseduje i stručne sertifikate Nacionalne škole ze patologiju cerviksa i kolposkopiju republike
Srbije iz 2017.godine, kao Aufbaukurs Operative endoscopie in der Gynȁkologie Univerzitetske
klinike u Hajdelbergu, Nemačka iz 2020. godine.

Autor i koautor je brojnih naučnih publikacija u međunarodnim i domaćim časopisima.Član je
Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva. Osim maternjeg, govori i engleski jezik i
služi se italijanskim i nemačkim jezikom.

Oženjen je, otac dva sina.