Srđan Mujković

 

Srđan Mujković, specijalista Ginekološke onkologije, je rođen 26.01. 1981.god. u Kragujevcu, gde je završio gimanziju kao nosilac Vukove diplome.

Medicinski fakultet u Kragujevcu upisao školske 2000/2001.god. Diplomirao 2007.god. sa prosečnom ocenom 9,17. Stručni ispit za doktora medicine položio 2008.god. u Beogradu.

Od 2008 do 2014.god. radio u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva i hitnu pomoć u Domu zdravlja Lapovo.

2014.god. započeo specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva u Kliničkom centru Kragujevac. Specijalistički ispit položio u junu 2018. god. sa odličnim uspehom. U stalnom je random odnosu na Ginekološko akušerskoj klinici UKC Kragujevac.

2020.god. završio kurs iz minimalno invazivne hirurgije u ginekologiji na Univerzitetskoj klinici u Hajdelbergu u Nemačkoj.

Od aprila 2021. god. do aprila 2022.god. boravio u Institutu za onkologiju I radiologiju Srbije u okviru uže specijalizacije Ginekološka onkologija. Usmeni ispit iz uže specijalizacije Ginekološka onkologija na medicinskom fakultetu u Beogradu položio u aprilu 2022.god. sa odličnim uspehom.

Od oktobra 2022.god. načelnik je Odeljenja operativne ginekologije Ginekološko akušerske klinike u Univezitetskom kliničkom centru Kragujevac.