Aleksandra Jestrovic rođena 03.12.1976. godine u Bajinoj Bašti gde je završila osnovnu školu. Srednju Medicinsku školu završila u Užicu, nakon toga upisala Medicinski fakultet u Kragujevcu koji je završila 2003. godine.

Započela radni odnos u Domu Zdravlja Knić u februaru 2005. godine, gde je radila sve do 2013. godine, a zatim nastavila radni odnos u UKC Kragujevac u Klinici za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma.

Specijalista je interne medicine, na subspecijalizaciji iz oblasti endokrinologije.

Dugi niz godina bavi se lečenjem pacijenata obolelih od dijabetesa, bolesti štitaste i paraštitaste žlezde, gojaznih pacijenata.

U dijagnostici ovih oboljenja pored kliničkog pregleda koristi i ultrazvučni pregled. 

Aktivno učestvovala u lečenju pacijenata sa Covid 19 infekcijom tokom pandemije.