Dr Jelena Vučković-Filipović
11.02.1976.
Kragujevac, Srbija

Obrazovanje
Srednja škola Prva Kragujevačka Gimnazija - 1990-1994

Fakultet Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
1994-2001 – doktor medicine

Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
2002-2007 – specijalista Interne medicine
Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
2010. – položen usmeni ispit na doktorskim studijama
Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
2012- u toku – subspecijalizacija iz kardiologije
Druge edukacije 2007 – Škola vaskularne ultrasonografije - Kragujevac
2011 - Škola ehokardiografije na IKVB Dedinje
2017 – odobreno zvanje Primarijusa od strane Ministarstva
zdravlja Republike Srbije

Profesionalno iskustvo
2001-2002 – Doktor medicine, Dom zdravlja Kragujevac, zdravstvena stanica 5
2002-2003 – Doktor medicine, Specijalna Hirurška bolnica „Sveti Jovan“
2003-2007 – Doktor medicine, Centar za kardiologiju – odsek intenzivne nege (Koronarna jedinica), Klinički Centar Kragujevac
2007- 2009 – Specijalista Interne medicine, Centar za kardiologiju – odsek intenzivne nege
(Koronarna jedinica), Klinički Centar Kragujevac
2009 - Specijalista Interne medicine, Klinika za Kardiologiju – odeljenje za bolesti miokarda i Perikarda, Klinički Centar Kragujevac Medicinski fakultet Kragujevac
2011 – Saradnik u nastavi – volonter na predmetu Interna medicina, Medicinski fakultet Kragujevac
Organizacija KME:
2014 – Bol u grudima kao simptom kardiovaskularnih bolesti (153-02-3751/2014-01; akred.broj D-1-2028/14)
2014 - Plućna embolija (153-02-3751/2014-01; akred.broj A-1-2506/14)
Istraživanja/studije:
2014 – u toku – BalkanAF (Balkanski registar pacijenata sa Atrijalnom fibrilacijom) – Ko-istraživač


Akademske doktorske studije je sa uspehom završila 17.12.2018. god. na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu i stekla zvanje doktora medicinskih nauka.