10.jpg

 

Rođena je 1963. godine u Kragujevcu, gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9.64. Specijalizaciju iz interne medicine završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu sa ocenom odličan. Na Fakulteu medicinskih nauka u Kragujevcu, 2014. godine položila je usmeni ispit i odbranila rad uže specijalizacije pod nazivom „Procena funkcije štitaste žlezde kod bolesnika koji se leče redovnom hemodijalizom“, čime je stekla zvanje specijaliste nefrologije.

Učesnik je naučnog projekta Ministarstva za prosvetu i nauku Srbije. U Centru za nefrologiju i dijalizu je zaposlena od 1997. godine, gde od 2007. godine vrši funkciju načelnika Odeljenja kliničke nefrologije.

Član je predsedništva Nefrološke sekcije Srbije, Udruženja nefrologa Srbije, Evropskog udruženja nefrologa i Lekarske komore Srbije.