Viktor Krstic,rodjen 1966 god.u Kragujevcu gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju.

Stomatološki Fakultet je završio na Univerzitetu u Beogradu,a specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije je završio 2003.god. na Klinici za Maksilofacijalnu hirurgiju u Beogradu.

Od 1997.god. se nalazi u stalnom radnom odnosu u Kliničkom centru „Kragujevac“, gde od 2003.god. radi kao lekar specijalista maksilofacijalne hirurgije, a od 2017.god. obavlja funkciju načelnika odeljenja maksilofacijalne hirurgije u KC „Kragujevac“.

Učesnik je više stručnih simpozijuma i seminara u zemlji i inostranstvu sa edukativno-naučnim karakterom.

Maksilofacijalna hirurgija je hirurska grana koja se bavi oboljenjima glave i vrata.

U njen domen spadaju:

  • povrede kostiju i mekih tkiva,
  • infekcije,
  • tumori (benigni i maligni),
  • preprotetska hirurgija,
  • urođeni i stečeni deformiteti lica i vilica,
  • oboljenja temporomandibularnog zgloba,
  • oboljenja pljuvačnih žlezda
  • kao i estetska hirurgija lica.