Slika Ivana Jovanovic 2.jpg

Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu u Nišu, a specijalizaciju iz Medicinske
psihologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Stalno je zaposlena na Pedijatrijskoj klinici
KC Kragujevac.

Od dodatnih edukacija i projekata izdvaja:

  • “Mentalna higijena razvojnog doba” – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu (organizator dr. Nenad Rudić).
  • “Roršah test” – Institut za mentalno zdravlje u Beogradu.
  • “Bolnica, prijatelj dece i porodice” (Child Life Specialist) – obuka sa predavačima iz Ženeve i Baltimora
  • “Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji” – obuka sa domaćim i stranim predavačima koji rade sa decom