29

Dr Radisav Bogojević je rođen 1972. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Kragujevcu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 8,71.

Specijalizaciju iz opšte hirurgije je završio sa odličnim uspehom u Beogradu 2004. godine.

Radno je angažovan u KC Kragujevac, Klinika za hirurgiju.

Načelnik je odeljenja kolorektalne hirurgije.

Pored klasičnih abdominalnih operacija, uspešno obavlja i laparoskopske operacije žučne kese, žučnih puteva, karcinoma debelog creva, preponskih kila, slepog creva i ostalo.

Živi u Kragujevcu, oženjen je i otac je dvoje dece.