07.jpg

Zoran Grujović, specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Datum rođenja    28.01.1961. Kragujevac
Magistar medicinskih nauka
Načelnik ortopedskog odelenja
Zamenik direktora ortopedske klinike  K.C „Kragujevac“
 
Školska sprema:

Srednja škola    Prva kragujevačka gimnazija 1979.
Fakultet    Medicinski  fakultet Beograd 1984.
Specijalizacija    IOHB „Banjica“ Beograd 1995.


Magisterijum i doktorska disertacija Medicinski fakultet u Kragujevcu, u toku je izrada doktorske disertacije sa temom „Utvrđivanje faktora rizika za nastanak infekcije operativnog mesta“.
Od 2001. do 2012. god. asistent na predmetu hirurgija -ortopedija.

Kretanje u službi:

1985. – 1989.    Zavod za medicinu rada „Crvena Zastava“ Kragujevac    Pripravnički staž i radni staž
1990.     Kliničko-bolnički centar Kragujevac
Centar za ortopediju i traumatologiju    lekar na specijalizaciji ortopedske hirurgije i traumatologije
2004. – 2007.    Srednja Medicinska škola „Sestre Ninković“    profesor hirurgije
1995. –    Klinički centar „Kragujevac“
Klinika za ortopediju i traumatologiju    specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

Od 2003. godine načelnik ortopedskog odeljenja i zamenik direktora Klinike za ortopediju i traumatologiju K.C. „Kragujevac“.

Stalni sudski veštak Višeg suda u Kragujevcu od 2000. godine.