Nevena Folic

Доц. др Невена Д. Фолић, специјалиста педијатрије, Шеф Одсека за ендокринологију Клинике за педијатрију Клиничког центра Крагујевац и доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за ужу научну област Педијатрија, рођена је 1979. године у Крагујевцу.

Основну школу и Прву крагујевачку гимназију, Природно-математичког смера завршила је са одличним успехом, као носилац Вукове дипломе. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу завршила је 2004. године, са просечном оценом 9,74. У току основних студија, више пута је награђивана од стране Медицинског факултета и Универзитета у Крагујевцу.

Од јануара 2006. до новембра 2008. године радила је у Дому здравља Крагујевац, а од новембра 2008. године запослена је на Клиници за педијатрију Клиничког центра Крагујевац.

Специјализацију из области Педијатрије завршила је 2015. године на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу са одличним успехом.

У домену ужег специјалистичког усавршавања из области Ендокринологије, део субспецијалистичког стажа обавила је у референтним установама у Београду као што су Универзитетска дечја клиника, Институт за здравствену заштиту мајке и детета "Др Вукан Чупић" и Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма Клиничког центра Србије.

Субспецијализацију из области Ендокринологије са успехом је завршила у фебруару 2019. године.

Активно се бави ултразвучном дијагностиком штитасте жлезде, а едукацију је завршила 2014. године на Универзитетској дечјој клиници у Београду.

Докторске академске студије Факултета медицинских наука у Крагујевцу завршила је 2013. године, одбранивши докторску дисертацију под називом: „Анализа фактора ризика за настанак метаболичког синдрома код деце и адолесцената“ чиме је стекла научни назив Доктор медицинских наука.

На Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу запослена је од 2015. године, иницијално у звању сарадник у настави, потом од 2016. године у звању асистента, a од септембра 2019. године у звању доцента за ужу научну област Педијатрија.

У својству предавача по позиву, модератора, члана организационих и научних одбора учествовала је на бројним домаћим и међународним конгресима из области дечје ендокринологије. Аутор је или коаутор поглавља у неколико уџбеника за редовну и постдипломску наставу, као и више радoва објављених у целини у националним и интернационалним часописима, односно оних презентованих на међународним и домаћим научно-стручним скуповима публикованих у виду сажетака. Учесник је у реализацији једног научног јуниор пројекта.

Удата је и мајка je двоје деце.