Zorica Raskovic


Dr Zorica Rašković rođena je 13.02.1972. u Kragujevcu od oca Danila i majke Radmile Aksentijević. U rodnom gradu završila je osnovnu školu ’’ Mirko Jovanović’’ kao đak generacije, a potom i Prvu kragujevačku gimnaziju sa odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu završava 1999. sa prosečnom ocenom 9,11. Neposredno po diplomiranju obavlja stručni staž, polaže državni stručni ispit i zapošljava se u DZ Batočina.

Zbog visokog proseka u toku studiranja, od 2000. godine na nalog Ministarstva zdravlja prelazi u Kliniku za pedijatriju KC Kragujevac. Specijalizaciju iz oblasti Pedijatrije završila je u Beogradu 2005. sa odličnom ocenom. Kao pedijatar radila je na porodilištu i u Centru za prevremeno rođenu decu, a od 2013. se nalazi na dužnosti Načelnika pedijatrijske intenzivne nege. Subspecijalizaciju iz gastroenterohepatologije upisala je u Beogradu 2009. i položila usmeni subspecijalistički ispit. U svojoj kliničkoj praksi bavi se endoskopskim i ultrazvučnim procedurama. Učestvovala je u radu internacionalne radionice u Izraelu 2006.  ’’Aspects of Holistic Infant development for Doctors, Psyhologysts, Paramedics and Community Workers’’ sa predlogom projekta ’’Improvement of socio/emotional health of the infants in Serbia’’ te je posvećena holističkom i individualnom pristupu u lečenju pacijenta.

Takođe je učesnik brojnih seminara u zemlji i inostranstvu iz oblasti pedijatrije, gastroenterologije, intenzivne nege i mehaničke ventilacije. Usmeni doktorski ispit iz oblasti Molekulske medicine položila je 2011. i  bila je saradnik Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu u zvanju klinickog asistenta. Autor je i koautor velikog  broja strucnih radova iz oblasti kojom se bavi.

Služi se engleskim i ruskim jezikom.

Udata je za Aleksandra i majka Alekseja i Dunje.