Prim. dr sc. med. Gordana Sušić, pedijatar-reumatolog, naučni saradnik Instituta za reumatologiju Beograd,

Specijalizaciju iz pedijatrije završila 1991., užu specijalizaciju iz reumatologije 1998.

Magistrirala 2006., doktorirala 2011.  Objavila do sada preko 150 radova iz oblasti dečje reumatologije, učesnik brojnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Dvadesetogodišnje iskustvo u pedijatrijskoj reumatologiji. Konsultant Univeritetske dečje klinike, Specijalne bolnice Banja Koviljača i Dečje klinike KBC Podgorica.

Obavlja preglede dece i adolescenata sa reumatskim tegobama, ultrazvučni pregled zglobova.

Bavi se dijagnostikom i lečenjem dece sa juvenilnim idiopatskim artritisom i drugim oblicima artritisa, sistemskim bolestima vezivnog tkiva i drugim autoimunskim bolestima, bolovima u koštano-zglobnom sistemu, problemima vezanim za rast.