Dragana Šurlan

dr Dragana Šurlan, rođena 1968.god. u G.Milanovcu gde je završila osnovnu školu. Medicinsku školu ,,Sestre Ninkovic" kao i Medicinski fakultet  završila u Kragujevcu.
Specijalizaciju iz psihijatrije upisala 2008.god., a završila 2012.god. u KC Kragujevac sa odličnom ocenom.
Zvanje savetnika Sistemske porodicne psihoterapije stekla 2010.god.-EFTA.
Tokom 1998.god. predavala anatomiju i farmakologiju u medicinskoj školi Sestre Ninkovic.
U stalnom radnom odnosu u ZZZZR Kragujevac od 2000.god., a kao specijalista psihijatrije od juna 2012.god.
Konsultant u Gerontološkom centru u Kragujevcu od jula 2020.god.
Član komisija za izdavanje lekarskih uverenja ( vozači, oružje, zaposlenje...).