04.jpg

Darko Joksimović rođen 01.02.1962.god. u Kragujevcu. Osnovnu i srednju školu završio u Kragujevcu. Medicinski fakultet Beograd odeljenje u Kragujevcu upisao 1984. god a završio 1989. god sa prosečnom ocenom 8,64.

Na doktorskim studijama Urgentne medicine Medicinskog fakulteta u Kragujevcu.

Specijalizaciju iz Urologije upisao 1994. god. a sa odličnim uspehom završio 2000. god. u Beogradu.

Po završenom fakultetu tri godine radio kao lekar opšte prakse a po završetku specijalističkih studija zaposlen na Klinici za Urologiju i Nefrologiju kao specijalista urologije.

Na mestu direktora Centra za Urologiju od 2009. do 2012. god. Učestvovao na više uroloških evropskih i svetskih kongresa i edukacija u zemlji i inostranstvu.