12.jpg

Dragan Stamenković, rođen je 1969. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu i srednju školu (gimnaziju).

Medicinski fakultet završava 1995. godine. Do 1998. godine radi volonterski na klinici za hirurgiju "KC Kragujevac".
 
Specijalizaciju iz opšte hirurgije sa usmerenjem na vaskularnu hirurgiju završava u Beogradu 2004. godine.
Edukaciju na vaskularnoj hirugiji na institutu za kardiovaskularne bolesti KC Beograd završava 2008. godine.
Nakon toga provodi 2 godine na užoj specijalizaciji u istoj ustanovi i to na klinici za kardiohirurgiju.

U KC Novi Sad se edukuje za transplantacione operacije pre svega bubrega.

Sve vreme od 1998. do danas radi u KC Kragujevac u centru za vaskularnu hirugiju.