- dijagnostikovanje i lečenje svih endokrinih metaboličkih poremećaja i bolesti

- dijagnostika i lečenje oboljenja štitaste žlezde (hipotiteoidizam, tireotoksikoza, akutni i hronični tiroiditisi, struma i nodozna tireoidna bolest, tireoidne neoplazme)
    
- ispitivanje i lečenje poremećaja funkcije hipofize (hiperprolaktinemije, nedostatak hormona rasta ili akromegalija, Cushingova bolest, nedostatak gonadotropina i gonadotropin sekretujući adenomi hipofize)
    
- dijagnostika i lečenje oboljenja kore nadbubrežnih žlezda ( Cushingov sindrom, aldosteronizam, Adisonova bolest)
    
- dijagnostika i lečenje oboljenja srži nadbubrežnih žlezda (feohromocitom)
    
- ispitivanje I lečenje endokrinih uzroka povišenog krvnog pritiska
    
- dijagnostika i lečenje poremećaja metabolizma glukoze ( metabolički sindrom, insulinska rezistencija, različiti oblici šećerne bolesti, kao i njenih komplikacija)
    
- lečenje poremećaja metabolizma lipoproteina
    
- procena funkcije testisa,ovarijuma, dijagnostika i lečenje sindroma policističnih ovarijuma kod žena, ispitivanje endokrinih uzroka steriliteta kod žena i muškaraca
    
- dijagnostika i lečenje poremećaja metabolizma minerala, oboljenja paratireoidnih žlezda, kao i drugih hiper i hipokalciemijskih poremećaja
    
- ultrasonografska dijagnostika štitaste žlezde