Lekar specijalista neurolog bavi se lečenjem glavobolja, vrtoglavica ,intenzivnih bolova kičmenog stuba(vrata, leđa, nogu i ruku), slabosti i trnjenja ruku i nogu ili polovine tela, kriza svesti, gubitak pamćenja i nemogućnost prisećanja.

Učestvuje u prevenciji i otkrivanju faktora rizika za nastanak moždanog udara i leči i otklanja posledice i komplikacije moždanog udara i drugih vaskularnih oboljenja mozga (tranzitornih vaskularnih poremećaja ,kratkotrajnog gubitka vida, slabljenja sluha i naglog gubitka sluha kao i zujanja u ušima).

Obavlja prve i ponovne neurološke preglede i pravi planove lečenja za svakog pacijenta pojedinačno, kontinuirano prati i nadzire stanje pacijenta i rezultate lečenja.

Obavlja procenu kognitivnih sposobnosti koristeći MMSE test, test po Wilsonu, mini cog i test crtanja sata. To su testovi koji sadrže pitanja na koja pacijent daje odgovor i za svaki tačan odgovor odnosno uradjenu aktivnost daju se poeni. Ukupan skor interpretira se u skladu sa godinama edukacije koje ima pacijent.

Obavlja ultrazvučne pregelede glave i vrata u slučajevima prolaznih gubitaka vida i svesti, vrtoglavica, gubitka sluha sa jedne strane, naglo nastalih gubitka sluha, zujanja u uhu, glavobolja, šuma i bolova u vratnim krvnim sudovima, krize svesti u smislu sinkopa, bolesti krvnih sudova  i stanja nakon KEA i drugih operacija karotida kao i preventiva nekih bolesti srca i operacija na srcu, praćenje  stanja krvnih sudova vrata kod hroničnih bolesti kao što su Dijabetes Melitus, nestabilne hipertenzije, dugotrajne hiperlipidemije.