ŠTA JE TO ORTHOKIN TERAPIJA?

Orthokin terapijski metod je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima, usled degenerativnih bolesti, kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci. Zasniva se na primeni autolognog (sopstvenog) seruma obogaćenog antizapaljenskim proteinima i faktorima rasta  koji se aplikuje u obolelo ili oštećeno tkivo.

Ovaj način lečenja ne koristi ništa drugo osim vlastitih endogenih proteina bolesnika i faktora zalečenja. Protivupalni i regenerativni rezultati su dugo delujući usled  blokiranja vezivanja faktora upale (interleukina 1) za ćelije čime se smanjuje oštećenje hrskavice i drugih lediranih tkiva. Faktori rasta podstiču oporavak tkiva,  epitelizaciju, spontano zatvaranje rane, stvaranje vezivnog tkiva i aktivaciju fibroblasta na mestu povrede.

Orthokin terapija se koristi od 1997. godine i trenutno je u lečenju svojih pacijenata upotrebljava oko 500 licenciranih reumatologa, hirurga-ortopeda, fizijatara, neurohirurga, neurologa, anesteziologa, i sportskih lekara u Evropi, sa visokim stepenom uspešnlh rezultata.  

 

KOME TREBA PREPORUČITI OVU TERAPIJU?

Preporučuje za lečenje bolova u zglobovima nastalih usled osteoartritisa zgloba kolena, kuka, ramena, lakta, skočnog zgloba (I - III stepena ) kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, u kombinaciji sa ili bez operativnog tretmana.

 

KAKO SE PRIMENJUJE ORTHOKIN TERAPIJA?

Na početku procesa Orthokin terapije, uzima se krv pacijenta ujutru i obrađuje se pod posebnim uslovima, bez dodataka bilo kakvih hemijskih supstanci. Proces inkubacije,  koji traje 7-9h na 37℃, podstiče ćelije iz krvi pacijenta da proizvode faktore za koje se zna da blokiraja upalu (antagonist interleukin 1 receptora) i faktore rasta u velikoj koncentraciji. Posle procesa inkubacije koncentracija ovih faktora se poveca do 140 puta. Centrifugiranjem krvi izdvaja se serum od svih uobličenih krvnih elemenata I fibrinogena.

Tako obrađen serum obogaćen blokatorima upale i faktorima zalečenja vraća se periodično, na 3-7 dana, u obliku injekcija, koje se daju bolesniku, pod kontrolom ultrazvuka, u bolni predeo.

POLIKLINIKA ŽIVANOVIĆ je licencirana ustanova za primenu ORTHOKIN TERAPIJE kao nove zdravstvene tehnologije, koju je odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

 

http://www.orthokin-srbija.rs/

 

Pročitajte i o primeni Cellular Matrix-a u reumatologiji, ortopediji i dermatologiji na POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ