Stručni tim POLIKLINIKE ŽIVANOVIĆ pruža građanima visoko kvalitetnu zdravstvenu uslugu.

O nama

Na čelu poloklinike je prof. dr sci. med. Sandra Živanović, primarijus, reumatolog koja se bavi dijagnostikom, praćenjem i lečenjem oboljenja koštano zglobnog sistema, uključujući sistemske bolesti vezivnog tkiva i osteoporozu.

Uz pomoć muskuloskeletnog ultrazvučnog pregleda dr Živanović brzo dijagnostikuje različita bolna oboljenja koja zahvataju zglobove, ligamente, tetive, kosti, mišiće i druge meke strukture oko zglobova.

Prof. dr Sandra Živanović, kao licencirani lekar od strane ino partnera, primenjuje Orthokin terapijski metod, kao jedinstven način lečenja bolova u zglobovima, usled degenerativnih bolesti, kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci. Ovaj postupak lečenja je prihvatilo i odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Konsultativne preglede u POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ obavljaju vrhunski stručnjaci iz oblasti ginekologije, hirurgije, vaskularne hirurgije, ortopedije, interne medicine, nefrologije, neurologije, endokrinologije, hematologije, pulmologije, urologije, pedijatrije, dermatovenerologije i fizijatrije.

Fizioterapeuti sa višegodišnjim iskustvom sprovode fizikalnu terapiju u poliklinici i u kući pacijenta.
POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ se može uzeti krv za biohemijske analize, kao i materijal za mikrobiološke i patohistološke preglede.
Lekari opšte medicine i internisti pružaju svoje usluge i u kući pacijenta.

Negu novorodjenčeta (obradu pupčića, kupanje...) i porodilje (negu grudi i rane) obavlja stručni medicinski kadar.

 

POLIKLINIKA ŽIVANOVIĆ je licencirana ustanova za primenu ORTHOKIN TERAPIJE kao nove zdravstvene tehnologije, koju je odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.

Orthokin terapijski metod je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima, usled degenerativnih bolesti, kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci. Zasniva se na primeni autolognog (sopstvenog) seruma obogaćenog antizapaljenskim proteinima i faktorima rasta  koji se aplikuje u obolelo ili oštećeno tkivo.

Ovaj način lečenja ne koristi ništa drugo osim vlastitih endogenih proteina bolesnika i faktora zalečenja. Protivupalni i regenerativni rezultati su dugo delujući usled  blokiranja vezivanja faktora upale (interleukina 1) za ćelije čime se smanjuje oštećenje hrskavice i drugih lediranih tkiva. Faktori rasta podstiču oporavak tkiva,  epitelizaciju, spontano zatvaranje rane, stvaranje vezivnog tkiva i aktivaciju fibroblasta na mestu povrede.

Orthokin terapija se koristi od 1997. godine i trenutno je u lečenju svojih pacijenata upotrebljava oko 500 licenciranih reumatologa, hirurga-ortopeda, fizijatara, neurohirurga, neurologa, anesteziologa, i sportskih lekara u Evropi, sa visokim stepenom uspešnlh rezultata. 

 

KOME TREBA PREPORUČITI OVU TERAPIJU?

Preporučuje za lečenje bolova u zglobovima nastalih usled osteoartritisa zgloba kolena, kuka, ramena, lakta, skočnog zgloba (I - III stepena ) kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, u kombinaciji sa ili bez operativnog tretmana.

 

KAKO SE PRIMENJUJE ORTHOKIN TERAPIJA?

Na početku procesa Orthokin terapije, uzima se krv pacijenta ujutru i obrađuje se pod posebnim uslovima, bez dodataka bilo kakvih hemijskih supstanci. Proces inkubacije,  koji traje 7-9h na 37℃, podstiče ćelije iz krvi pacijenta da proizvode faktore za koje se zna da blokiraja upalu (antagonist interleukin 1 receptora) i faktore rasta u velikoj koncentraciji. Posle procesa inkubacije koncentracija ovih faktora se poveca do 140 puta. Centrifugiranjem krvi izdvaja se serum od svih uobličenih krvnih elemenata i fibrinogena.

Tako obrađen serum obogaćen blokatorima upale i faktorima zalečenja vraća se periodično, na 3-7 dana, u obliku injekcija, koje se daju bolesniku, pod kontrolom ultrazvuka, u bolni predeo.

http://www.orthokin-srbija.rs/