Reumatske bolesti predstavljaju skup različitih bolesti (ima ih oko 150), a karakterišu ih bolovi u miru ili pri pokretima u mišićima, tetivama, kostima ili zglobovima, kao i smanjena pokretljivost.

Najčešće su degenerativne reumatske bolesti, koje nastaju usled propadanja hrskavice zgoba, i vanzglobne bolesti, kod kojih su oštećene strukture oko zglobova koje pomažu pri pokretima (mišići, fascije, ligamenti i tetive). U POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ se primenjuje najsavremenija terapija ovih bolesti, aplikacijom sopstvenog seruma obogaćenog faktorima regeneracije i protiv zapaljenskim faktorima (Orthokin terapija).

Uz pomoć muskuloskeletnog ultrazvučnog pregleda dr Živanović brzo dijagnostikuje različita bolna oboljenja koja zahvataju zglobove, ligamente, tetive, kosti, mišiće i druge meke strukture oko zglobova.

Pod kontrolom ultrazvuka radi evakuaciju povečane količine sinovijalne tečnosti (punkcija) iz zgloba kolena, kuka, ramena, skočnog zgloba, lakta, ručnog zgloba,kao i aspiraciju tečnosti iz uvećanih burzi ili Bekerove ciste.

Vrši aplikaciju lekova u određeni zglob (intraartikularna inekcija) ili lokalnu infiltraciju leka u okolozglobne strukture kao što su: burze, teive, mišići, ligamenti i enteze (periartikularna inekcija) pod kontrolom ultrazvuka.

Sistemske bolesti vezivnog tkiva pripadaju grupi zapaljenskih reumatskih bolesti, a najčešća među njima je reumatoidni artritis. Veoma je važna rana dijagnostika reumatoidnog artritisa. Pravovremeno započinjanje terapije uspostavlja kontrolu nad bolešću i značajno poboljšava kvalitet života bolesnika.

Metaboličke bolesti su još jedna grupa reumatičnih bolesti, od kojih su najčešće giht i osteoporoza.

Reumatolog se bavi dijagnostikom, praćenjem i lečenjem oboljenja koštanozglobnog sistema, uključujući i sistemske bolesti vezivnog tkiva i osteoporozu.