Vaskularna hirurgija je oblast hirurgije koja se bavi svim problemima vezanim za krvne sudove( arterijama, venama i limfaticima ). Poseban segment rada vaskularnog hirurga je angiologija, koja pre svega obuhvata dijagnostiku i konzervativno lečenje najrazličitije vaskularne patologije.

Dijagnostika oboljenja krvnih sudova obuhvata različite preglede, kako invazivne tako i neinvazivne. U POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ se mogu uraditi gotovo svi neinvazvni pregledi na različitim segmentima krvnih sudova i to:


- Color Duplex Scan vratnih krvnih sudova ( karotidnih arterija, vertebralnih arterija, jugularnih vena ) u smislu dijagnostikovanja bolesti na tim krvnim sudovima i saveta o daljem lečenju - konzervativnom ili operativnom


- Color Duplex Scan arterijai vena ruku, u smislu otkrivanja patoloških procesa na njima kao i procene radi daljeg lečenja.


- Color Duplex Scan arterijai vena ( površnih i dubokih vena ) u smislu otkrivanja bolesti koje se neretko dešavaju na njima ( tromboza površnskih i dubokih vena, varikoziteti površnih vena, stenoze i okluzije na arterijama nogu, različite anomalije na tim krvnim sudovima ...). Na osnovu tih pregleda pacijentima se preporučuju dalje procedure ( neoperativne i operativne ) kao i svi modaliteti lečenja.


- ASP index i kaouvodni pregledi za dalje dijagnostičke procedure ili kao konačni parametri za dalje praćenje patologije na arterijama nogu ( preoperativno, postoperativno ) - izvode se sa CWD aparatima.


- Color Duplex Scan abdominalne aorte i ilijačnih arterija radi procene patoloških promena koje se često javljaju na ovoj najvećoj arteriji u trbuhu( aterosklerotične naslage na abdominalnoj aorti, proširenja ovih krvnih sudova tzv. aneurizme trbušne aorte ...). Tom prilikom se otkrivaju prome ne na arterijama pri čemu se mogu dobiti saveti o daljem praćenju tih procesa, kao i o potrebi operativnog lečenja i modalitetima lečenja.


- Color Duplex Scan trbušnih vena ( ilijačnih vena, vene cave inferior ) na kojima se mogu ovim pregledom otkriti razne promene u smislu trombotičnih procesa u njima, o mogućim kompresivnim procesim a na tim venama) i sledstveni saveti i načini lečenja tih bolesti.

Sve preglede vezane za oblast vaskularne patologije obavlja dr Dragan Stamenković ( stalno zaposlen u Centru za vaskularnu hirurgiju KC "Kragujevac" , već 18 godina ) na najsavremenijem 3D ulrazvučnom aparatu, kojim je moguće izvršiti gotovo čitav spektar vaskularnih pregleda.

Nakon dijagnostičkih procedura dobija se savet o svim mogućnostima lečenja kako medikamentima tako i operativnim metodama.

POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ planira se u perspektivi uvođenje i nekih metoda operativnog lečenja pre svega površnih venskih krvnih sudova nogu.