Zdravlje reproduktivnih organa žene  je jedan od najvažnijih faktora zdravlja koje značajno utiče na ukupno zdravlje i porast populacije. Briga  o reproduktivnom zdravlju  je imperativ savremene medicine i sprovodi se kod žena u srednjoj životnoj dobi, trudnica, žena u peri- i postmenopauzi, kod adolescenata i dece.

U POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ moguće je obaviti veliki broj dijagnostičkih pregleda i procedura, hirurških intervencija i laboratorijskih analiza koje su sastavni deo praćenja reproduktivnog zdravlja, ali i lečenja različitih ginekoloških oboljenja i stanja.

Standardni ginekološki pregled, kolposkopija i PAPA test, analiza vaginalnog sekreta i briseva cerviksa i vagine, UZ ginekološki pregled vaginalnom sondom i abdominalnom sondom na 2D/3D/4D color doppler ultrazvučnom aparatu.

Takođe dijagnostika i ultrazvučno praćenje trudnoće tokom prvog, drugog i trećeg trimestra, ekspertni UZ pregled, neinvazivna prenatalna dijagnostika – double i triple test,  Prena test- koji je alternativa amniocentezi, dabl i tripl testu. 

Tokom prvog trimestra, ultrazvučnim pregledom se utvrđuje mesto i vitalnost trudnoće, broj plodova i određuje se verovatni termin porođaja. Sledeći pregled se obavlja od 12. do 14. nedelje gestacije kada se meri “vratni nabor ploda”  i iz krvi trudnice se određuje koncentracija biohemijskih supstanci koje upotpunjuju izračunavanje rizika od hromozomskih anomalija. U drugom trimestru se ultrazvučno radi biometrijski pregled ploda, srčana radnja (frekvenca), pokreti ploda, položaj i izgled posteljice, količina plodove vode, dužina grlića materice.

Ekspertni ultrazvučni pregled u trudnoći podrazumeva: proširenu biometriju ploda, merenje veličine i procena izgleda moždanih struktura ( malog mozga, moždanih komora, krvnih sudova), izgled lica, detaljan pregled srca ( četvorošupljinski i petošupljinski prikaz,  pregrade između komora i pretkomora, izlazak velikih krvnih sudova (aorte i arterije pulmonalis)

U trećem trimestru se radi biometrija ploda, položaj ploda, srčana radnja, pokreti ploda,  izgled posteljice, količina plodove vode, dužina grlića.

Savremeni ultrazvučni aparati imaju mogućnost prikazivanja ploda u tri dimenzije i u funkciji vremena, kao četvrtu dimenziju – rael time. Ovi pregledi se snimaju i svaka pacijentkinja dobija video zapis pregleda i/ili fotografije bebe.

Nakon uzimanja anamnestičkih podataka i ginekološkog i UZ pregleda pacijentkinje moguće je dobiti adekvatne savete o primeni metoda i sredstava zaštite od neželjene trudnoće –kontracepcija.

Redovnim ginekološkim pregledima moguće je prevenirati karcinom grlića materice ili ga otkriti u ranoj fazi, kada je oboljenje u potpunosti izlečivo. Sprovođenje primarne prevencije podrazumeva savetovanje i primenu  vakcine „gardasil“ ili „cervarix“ (na našem tržištu ih je moguće naći), koje su delotvorne skoro 100% protiv humanih papiloma virusa tipa 16 i 18, koji su odgovorni za 70 % slučajeva karcinoma grlića. Sekundarna prevencija podrazumeva kolposkopski pregled i PAPA bris, kao i, ukoliko je potrebno, HPV tipizaciju, biopsiju suspektnih promena na grliću, eksplorativnu kiretažu cervikalnog kanala i PH analizu. PAPA bris je citološki pregled brisa grlića materice koji pregleda patolog mikroskopski, a bris uzima i nalaze tumači ginekolog.

Ukoliko PH nalaz nalaže radi se LOOP radioresekcija ili konizacija grlića. Intervencija se sprovodi u lokalnoj ili opštoj anesteziji, traje nekoliko minuta, a pacijentkinja je sposobna za svakodnevne obaveze već istog dana. Dobijeni isečak tkiva se šalje na patohistološki pregled.

U  prevenciji, dijagnostici i lečenju drugih ginekoloških oboljenja i stanja sprovodi se niz drugih operativnih zahvata kao što su:

Eksplorativna kiretaža - intervencija koja se radi kada je potrebno analizirati endometrijum ili endocerviks u cilju postavljanja definitivne dijagnoze kod produženih krvarenja, krvarenja u postmenopauzi i sl., ali i u svim nedovoljno jasnim situacijama. Intervencija se radi u lokalnoj I opštoj anesteziji i traje oko 15 min.

Biopsija grlića materice– Intervencija kojom se uzima mali uzorak tkiva sa sumnjivih mesta na grliću materice, a koja su predhodno otkrivena kolposkopskim i PAPA pregledom.

Polipektomija – predstavlja intervenciju kojom se uklanja polip iz kanala grlića materice.

Uklanjanje kondiloma– Odluka o načinu uklanjanja kondiloma se donosi na osnovu njihovog izgleda, pozicije, rasporeda. Mogu se uklanjati lekovima, hirurškim putem, elektrokauterom ili radiotalasima.

Incizija abscesusa  Bartolinijeve žlezde –lečenje se sastoji u inciziji i pražnjenju gnojnog sadržaja iz abscesa koji nastaje kao posledica upale. Intervencija se može raditi i u opštoj anesteziji.

Postavljanje i uklanjanje spirale – Intrauterinog uloška se obavlja u toku  menstrualnog krvarenja.

Instrumentalni i medikamentozni prekid trudnoće - intervencija koja se obavlja na zahtev pacijentkinje, ukoliko trudnoća nije starija od deset nedelja. Intervencija se obavlja u lokalnoj ili opštoj anesteziji, traje oko 15 min, a potrebne su pripremne laboratorijske analize, kao i ultrazvučni pregled kojim se utvrđuje starost trudnoće.

Sterilitet predstavlja nemogućnost začeća tokom godinu dana redovnih, nezaštićenih odnosa. Gotovo identično zastupljeno i kod muškaraca i kod žena (od 30% do 40%), ovo stanje je uzrokovano brojnim faktorima.

U POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ  obavlja se ispitivanje uzroka muškog i ženskog steriliteta, nakon čega se preporučuje i odgovarajući tretman-ultrazvučna folikulometrija nakon stimulacije ovulacije ili u spontanom ciklusu, inseminacija i praćenje biohemijskih parametara trudnoće.