Poliklinika Živanović

Poliklinika Živanović

Stručni tim POLIKLINIKE ŽIVANOVIĆ pruža građanima visoko kvalitetnu zdravstvenu uslugu.
Na čelu ordinacije je prof. dr sci. med. Sandra Živanović, primarijus, reumatolog koja se bavi dijagnostikom, praćenjem i lečenjem oboljenja koštanozglobnog sistema, uključujući sistemske bolesti vezivnog tkiva i osteoporozu.
Uz pomoć muskuloskeletnog ultrazvučnog pregleda dr Živanović brzo dijagnostikuje različita bolna oboljenja koja zahvataju zglobove, ligamente, tetive, kosti, mičiće i druge meke strukture oko zglobova.

Prof. dr Sandra Živanović, kao licencirani lekar od strane ino partnera, primenjuje Orthokin terapijski metod, kao jedinstven način lečenja bolova u zglobovima, usled degenerativnih bolesti, kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodataka lekova i drugih stranih supstanci. Ovaj postupak lečenja je prihvatilo i odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.
Konsultativne preglede u POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ obavljaju vrhunski stručnjaci iz oblasti ginekologije, hirurgije, vaskularne hirurgije, ortopedije, interne medicine, nefrologije, neurologije, endokrinologije, hematologije, pulmologije, urologije, pedijatrije, dermatovenerologije i fizijatrije.

Fizioterapeuti sa višegodišnjim iskustvom sprovode fizikalnu terapiju u poliklinici i u kući pacijenta.
POLIKLINICI ŽIVANOVIĆ se može uzeti krv za biohemijske analize, kao i materijal za mikrobiološke i patohistološke preglede.
Lekari opšte medicine i internisti pružaju svoje usluge i u kući pacijenta.
Negu novorodjenčeta (obradu pupčića, kupanje...) i porodilje (negu grudi i rane) obavlja stručni medicinski kadar.

Sandra Zivanovic