- bolesti bubrega i mokraćnih puteva praćene simptomima

- poremećaji mokrenja ( smetnje pri mokrenju, promena u zapremini i izgledu mokraće )

- bolovi u lumbalnim predelima ( zapaljenja, kalkuloze )

- hematurija

- infekcije bubrega i mokraćnih puteva

- proteinurija  i edemi

- nefrotski sindrom

- nefritični sindrom

- hipertenzija

- akutno smanjenje bubrežne funkcije

- hronično smanjenje bubrežne funkcije ( metablički, hematološki, sistemski poremećaji )

- komplikacije dijalize

- bolesti bubrega u toku sistemskih oboljenja ( šećerne bolesti, hipertenzije, sistemskog lupusa, vaskulitisa, druga oboljenja sa poremećajem funkcije bubrega )