Internistički pregled se sastoji od:

- uzimanje anamneze (simtomi bolesti)

- analiza EKG-a

- merenje TA (krvnog pritiska)

- fizikalniog pregleda po sistemima (pluća ,srce, trbuh, ekstremiteti, štitasta žleda )

- analize medicinske dokumentacije iz oblasti interne medicine (kardiologija,pulmologija,gastroenterologija,endokrinologija,hematologija...)

- postavljanja dijagnoze

- predloga terapije

- upućivanja za konsultativne preglede kao i ultrazvučnog pregleda trbuha - EHO gornjeg abdomena