U okviru oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, specijalista fizijatar obavlja:

- specijalistički fizijatrijski pregled

- izrađuje plan lečenja medicinske rehabilitacije i doziranih fizikalnih i sportsko-rekreativnih aktivnosti

- vrši procenu stanja koštano-mišićnog sistema dece predškolskog i školskog uzrasta


Terapija se zasniva na individualnom pristupu svakom pacijentu u odnosu na godine, opšte zdravstveno stanje, dijagnozu, kliničku sliku i potrebe pacijenta, kako bi se obezbedio najbolji terapijski ishod.

Prevenciju i lečenje povređenih i obolelih, specijalista fizijatar obavlja uz saradnju sa višim fizioterapeutom kroz primenu:

- elektroterapije

- magnetoterapije

- laseroterapije

- sonoterapije (terapije ultrazvukom)

- aplikacije kinesio-taping traka

- kombinovanih manuelnih tehnika

- medicinskih masaža

- kineziterapije (individualne vežbe za decu i odrasle)